قهرمانی تیم تیراندازی شرکت پالایش نفت آبادان در مسابقات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

 قهرمانی تیم تیراندازی شرکت پالایش نفت آبادان در مسابقات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

در مسابقات جانبازان و معلولین شرکت  پالایش و پخش که به میزبانی شرکت خطوط لوله نفت و مخابرات در اسفندماه سال جاری و با حضور هشت تیم از شرکت‌های تابعه پالایش و پخش  و در شهر مشهد انجام شد تیم تیراندازی شرکت پالایش نفت آبادان با اقتدار کامل مقام اول این مسابقات را کسب نمود.

 آقایان صمد فصیح نفر اول تپانچه و اکبر طاهری نفر اول تفنگ و آقای تیموری نفر دوم تفنگ انفرادی کل مسابقات را کسب نمودند

تحت نظارت وف ایرانی