فرآخوان ها

Block title
Block content
سه شنبه 25 شهريور 1399
بازدید: 921

مربوط به ارائه خدمات مربوط به تهیه و توزیع 195000 قالب یخ 25 کیلوگرمی بهداشتی مورد نیاز ادارات مختلف پالایشگاه آبادان ...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

چهارشنبه 19 شهريور 1399
بازدید: 985

مربوط به ارائه خدمات راهبری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل ...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

چهارشنبه 19 شهريور 1399
بازدید: 944

شماره مناقصه: مناقصه محدود یک مرحله ای 99/27 ...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

چهارشنبه 19 شهريور 1399
بازدید: 662

مربوط به تعمیرات اساسی، نصب و راه اندازی WHB) WAEST HEAT BOILER) منطقه 3 ...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

سه شنبه 11 شهريور 1399
بازدید: 1126
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید،
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

دوشنبه 10 شهريور 1399
بازدید: 1324

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 5 شهريور 1399
بازدید: 1163

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

سه شنبه 4 شهريور 1399
بازدید: 839
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 28 مرداد 1399
بازدید: 1212
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید،
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

جمعه 17 مرداد 1399
بازدید: 930
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال