پرسشنامه خدمات بن کارت(نفت کارت)

Block title
Block content

اطلاعیه :

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد جهت انجام خدمات صدور نفت کارت از طریق یکی از بانک ها و موسسات بانکی اقدام نماید  ، لذا از کلیه بانک ها و موسسات بانکی که توان و تمایل به ارایه خدمات مزبور را دارند دعوت بعمل می آورد تا پس از تکمیل فرم پرسشنامه ( تصاویر پیوست )  حداکثر ظرف مدت 2 هفته از درج این اطلاعیه فرم های تکمیل شده به همراه اعلام شرایط و امکانات بن کارت های خود را به نشانی : آبادان - حاشیه اروندرود - ساختمان امور پیمان های شرکت پالایش نفت آبادان اتاق شماره 15 تحویل نمایند .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: دوشنبه 8 شهريور 1400
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: دوشنبه 8 شهريور 1400
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title