مناقصه محدود یک مرحله ای شماره 99/53

Block title
Block content
مربوط به ارائه خدمات تهیه و تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین شرکت پالایش نفت آبادان وفق مفاد ابلاغ مصوبه شماره 9121/1399_ 77816 مورخ 1399/07/22 کمیسیون محترم مناقصات شرکت متبوعه مستدعی است مقرر فرمایید نسبت به درج اسامی شرکت های مدعو( لیست پیوست) و کلیه اطلاعات مناقصه مذبور مندرج در دعوت نامه شماره 1399_77981 مورخ 1399/07/23 ( درج در سوابق) در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی (www.tender.bazresi.ir) اقدام لازم را مبذول فرمایند. اسامی شرکت های مدعو 1- شرکت راه بستر آبادان 2-دز باد آبادان 3-پاکدلان آبادان 4- اندیشه گران آبادان 5- آذران پرشین جنوب 6- هنرآوران آبادان 7- گلشن شلمچه 8- آبادگران صنعت بختیاری 9- هورخش صنعت آبادان 10- کمک صنعت گران جنوب 11- پیشتازان حماسه آبادان 12-امید صنعت فن گستر

 

 

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 30 مهر 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 30 مهر 1399
چاپ شده در روزنامه: سایت شرکت پالایش نفت آبادان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title