مناقصه محدود به شماره 99/8

Block title
Block content
مربوط به ارائه خدمات مربوط به تهیه و توزیع 195000 قالب یخ 25 کیلوگرمی بهداشتی مورد نیاز ادارات مختلف پالایشگاه آبادان محل اجرا: آبادان مدت: یکسال شمسی مبلغ برآورد پایه: 7/603/653/030 مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: 381/000/000 برنامه زمانبندی مراحل مناقصه: آخرین مهلت خرید اسناد توسط شرکت های دعوت شده: سه شنبه مورخ 1399/06/11 آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ: شنبه 1399/06/22 تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت: یکشنبه 1399/06/23

مربوط به ارائه خدمات مربوط به تهیه و توزیع 195000 قالب یخ 25 کیلوگرمی بهداشتی مورد نیاز ادارات مختلف پالایشگاه آبادان وفق مفاد ابلاغ مصوبه شماره 9143/1399_57557 مورخ 1399/06/03 کمیسیون محترم مناقصات شرکت متبوعه مستدعی است مقرر فرمایید نسبت به درج اسامی شرکت های مدعو( لیست پیوست) و کلیه اطلاعات مناقصه مذبور مندرج در دعوت نامه شماره 1399_58001 مورخ 1399/06/04 ( درج در سوابق) در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی (www.tender.bazresi.ir) اقدام لازم را مبذول فرمایند.

 

شرکت های مدعو

1- یخ سازی بنی اسد

2-یخ سازان شایسته

3- یخ سازی کوثر آبادان

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه شنبه 25 شهريور 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 25 شهريور 1399
چاپ شده در روزنامه: سایت شرکت پالایش نفت آبادان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title