مناقصه محدود یک مرحله ای شماره 99/28

Block title
Block content
مربوط به ارائه خدمات راهبری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل وفق مفاد ابلاغ مصوبه جدید نسبت به درج اسامی شرکت های مدعو و کلیه اطلاعات مناقصه مزبور مندرج در دعوتنامه 61410_1399 مورخ 1399/06/15 در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی (www.tender.bazresi.ir) اقدام لازم را مبذول بفرمایید.

اسامی شرکت های مدعو

1- نسیم پاک آبادان

2- یگانه نورد صنعت خوزستان

3-ایلیا راه اروند

4- امید صنعت فن گستر

5-کمک صنعتگران جنوب

6-دهکده آفتاب اروند

7-اندیشه گران آبادان

8-پاسارگاد راه جنوب

9-دهکده آفتاب اروند

10-هنرآوران آبادان

11-هورخش صنعت جنوب

12-پیشتازان حماسه آبادان

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 19 شهريور 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 19 شهريور 1399
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title