مناقصه محدود یک مرحله ای شماره 99/3

Block title
Block content
مربوط به ارائه خدمات روزمره نگهداری، کاشت و راهبری فضای سبز و تنظیفات نواحی بریم و بوارده و زمین های چمن فوتبال مجموعه های ورزشی شرکت پالایش نفت آبادان وفق مفاد ابلاغ مصوبه شماره 9099/1399/10950 مورخ 1399/02/04 کمیسیون محترم مناقصات شرکت متبوعه مستدعی است مقرر فرمایید نسبت به درج اسامی شرکت های مدعو( لیست پیوست) و کلیه اطلاعات مناقصه مذبور مندرج در دعوت نامه شماره 1399_11102 مورخ 1399/02/04 ( درج در سوابق) در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی (www.tender.bazresi.ir) اقدام لازم را مبذول فرمایند. شرکت های مجاز برای حضور در مناقصه محدود 1- پیشتازان حماسه جنوب 2- مبین رز جنوب 3- پدیده عصر پارس 4- شباهنگ وحدت 5- طراوت گل آبادان 6- هنرآوران آبادان 7- قدرت راه خوزستان 8- نیک اندیشان کرانه اروند 9- آذران پرشین جنوب 10- اندیشه گران آبادان 11- در نهرین آبادان
نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title