فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه محدود 97 ال 28

Block title
Block content
شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه به صورت محدود برای اسامی شرکت های لیست پیوست با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF. IR) پس از مطالعه دقیق مشخصات فنی درخواست و شرایط مناقصه مندرج در سایت شرکت پالایش نفت آبادان در صورتیکه توانایی تأمین کالا را داشته باشند نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران(دفترچه شماره 2) و مستندات کپی برابراصل به همراه مدارک مثبته به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان صندوق پستی 111 ارسال دارند. آگهی های مناقصه این شرکت در شبکه WWW.SHANA.IR و وب سایت پالایشگاه آبادان و همچنین پایگاه اطلاع رسانی IETS. MPORG.IR و سامانه نظارت بر مناقصات و دستگاه های اجرائی WWW.TENDER.BAZAREST.IR قابل رؤيت می باشد
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
38_90_973200000
ساخت پروانه کامل مرحله سوم- کمپرسورهای کامل اطلس کوپکو
01
190,000,000
1397/09/28

اسامی شرکت کنندگان در مناقصه شماره   38-90-9732000002

1

خدمات فنی مهندسی ویرا تهران

2

ابعاد دقت مرکزی

3

افزار کیمیا فارس

4

الماس آیلین البرز

5

فلز افشان ناب

 

 

 

 

 

 

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه شنبه 6 آذر 1397
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 6 آذر 1397
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title