فراخوان مزایده عمومی 97/53 - 97/58 - 97/59

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد برخی اقلام ضایعات خودرا را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مزایده عمومي به فروش برساند

از کلیه علاقمندان واجد شرایط ، دعوت به عمل می آید که ازتاریخ  انتشارآگهی نوبت دوم بمدت 15 روز (باستثنای روز های پنجشنبه و تعطیل) راس ساعت 9 صبح با در دست داشتن  معرفی نامه و اعلام آمادگی مربوطه واصل شناسنامه، کارت ملی ،کپی تمامی صفحات آنها وسه قطعه عکس جدید سه در چهار ( برای اشخاص حقیقی ) وکپی اساسنامه ، آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی و گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی ( برای اشخاص حقوقی ) به امور پیمانها شرکت پالایش نفت آبادان  ( به نشانی ذیل) مراجعه تا پس از خرید اسناد مزایده (وفق برنامه زمانبندی شده) به اداره حراست معرفی تا پس از اخذ مجوز مربوطه امکان حضور در مزایده و بازدید مزایده گران از محل های نگهداری ضایعات میسر گردد.

ضمناً مزایده گران در صورت تمایل به ارائه پیشنهاد نرخ میبایستی وفق برنامه زمانبندی شده صدرالاشاره پس از مطالعه و تکمیل اسناد مزایده  وارائه  پاکتهای پیشنهادنرخ بهمراه  ضمانت نامه های تضمین شرکت در مزایده (بصورت یک یا ترکیبی از موضوع بندهای (الف )، ( ب ) ، ( پ ) ، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی تهیه ویا مبلغ تضمین شرکت در مزایده را بصورت نقدی  به شماره حساب شبا 900100004001124606378700 IR  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده (بودجه شرکتهای دولتی) شرکت پالایش نفت آبادان واریز نمایند .

نشانی امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان: آبادان –  جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان شماره تلفن 06153183338 و شماره فکس: 53264476-061 می باشد .

 - ضمناً آگهی این مزایده در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir  و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد 

  • توجه : خواهشمند است کاربران گرامی جهت دریافت فرم فراخوان و سایر شرایط شرکت در مزایده به قسمت سایر اسناد مراجعه فرمایند

 

نوع فرآخوان: مزایده
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 30 آبان 1397
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 3 آذر 1397
چاپ شده در روزنامه: نور خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title