Block title
Block title
Block content

به گزارش روابط عمومی، روز 29 فروردین‌ماه آئین سپاس از موفقیت‌های سیستمی سال 93 شرکت پالایش نفت آبادان و تقدیر از کارکنان نمونه...

به گزارش روابط عمومی، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در جمع کارکنان شرکت پالایش نفت...

به گزارش روابط عمومی، امام جمعه آبادان در جمع کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان گفت: کارکنان صنعت نفت هم‌نوا با مقام معظم رهبری...

به گزارش روابط عمومی، واحد پژوهش و فناوری شرکت پالایش نفت آبادان، موفق شد پروژه‌ پژوهشی بهینه‌سازی تولید بخار، افزایش بازدهی...

به گزارش روابط عمومی، در آغاز سال دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی، بازدیدهای نوروزی از تاسیسات شرکت پالایش نفت آبادان با استقبال...