Block title
Block title
Block content

به گزارش روابط عمومی، رئیس اداره نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت آبادان از انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات اساسی چهار واحد پالایشی...

به گزارش روابط عمومی، روز 29 فروردین‌ماه آئین سپاس از موفقیت‌های سیستمی سال 93 شرکت پالایش نفت آبادان و تقدیر از کارکنان نمونه...

به گزارش روابط عمومی، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در جمع کارکنان شرکت پالایش نفت...

به گزارش روابط عمومی، امام جمعه آبادان در جمع کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان گفت: کارکنان صنعت نفت هم‌نوا با مقام معظم رهبری...

به گزارش روابط عمومی، واحد پژوهش و فناوری شرکت پالایش نفت آبادان، موفق شد پروژه‌ پژوهشی بهینه‌سازی تولید بخار، افزایش بازدهی...

به گزارش روابط عمومی، در آغاز سال دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی، بازدیدهای نوروزی از تاسیسات شرکت پالایش نفت آبادان با استقبال...