Block title
Block title
Block content

     نشست تخصصی مدیریت دانش باحضور شرکت های فرا بورس ایران ، پتروشیمی غدیر ، نفت وگاز اروندان ، فولاد اکسین خوزستان ، منطقه...

بازدید پیشکسوتان و بازنشستگان فرهنگی آبادان از تاّسیسات شرکت پالایش نفت آبادان به همراه جمعی از کارشناسان روابط عمومی انجام شد....

به گزارش روابط عمومی : دوره آموزشی تربیت مدرس و کارشناس افتخاری نظام پیشنهادها در محل باشگاه گلستان در روزهای دوشنبه و سه شنبه...

پالایشگاه آبادان منتخب اولین دوره جایزه ملی بهره وری انرژی در صنعت نفت کشور

       پس از ارزیابی مستندات ارائه شده به دبیرخانه این جایزه، ممیزان شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل...

شرکت پالایش نفت آبادان جایگاه دوم در رتبه بندی زیست محیطی شرکتهای پالایشی را در سال 1396 کسب کرد....

با اتمام کار ارزیابی و بررسی شاخص های واحدهای آموزشی، واحد آموزش شرکت پالایش نفت آبادان جایگاه نخست را در میان سایر شرکتهای...

اداره بهداشت کار صنعتی (HSE) شرکت پالایش نفت آبادان رتبه نخست را در میان 11 شرکت پالایشی کشور کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان، این رتبه  پس از انجام و اتمام بررسی شاخص های مختلف از سوی ممیزان ستاد پالایش و پخش...

سومین ممیزی جامع فنی، سیستمی مدیریت انرژی مهرماه امسال در شرکت پالایش نفت آبادان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان در راستای ترویج فرهنگ خلق و نشر دانش و تشویق پرسنل به شرکت در اهداف مدیریت دانش،...