Block title
Block title
Block content

به گزارش روابط عمومی طی حکمی از سوی مهندس امین مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان آقای مهدی رشیدی به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت...

 شرکت پالایش نفت آبادان از جمله شرکت های نفتی است که از دیرباز دارای فضاهای سبز بسیاری می باشد که زمین های چمن ورزشی بخشی از...

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و امور پایان نامه های تحصیلات تکمیلی فی ما بین شرکت پالایش نفت آبادان...