معرفی مدیران و روسا

Block title
Block content
رییس هیات مدیره شرکت پالایش نفت آبادان
مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان
عضو اصلی هیات مدیره شرکت پالایش نفت آبادان
مدیر عملیات شرکت پالایش نفت آبادان
رئیس ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و پدافند غیر عامل
رئیس برنامه ریزی و سامانه های مدیریتی