معرفی مدیران و روسا

Block title
Block content
مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان
مدیر عملیات شرکت پالایش نفت آبادان
مدیر امور مالی
مدیر امور مهندسی طرحها
مدیر منابع انسانی
سرپرست مدیریت عملیات غیر صنعتی
رئیس روابط عمومی
رئیس حراست
رئیس امور حقوقی و پیمانها
رئیس ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و پدافند غیر عامل
سرپرست حسابرسی داخلی
رئیس پژوهش و فناوری
سرپرست برنامه ریزی و سامانه های مدیریتی
مدیر اداره کالا شرکت پالایش نفت آبادان