معرفی مدیران و روسا

Block title
Block content
مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان
مدیر عملیات شرکت پالایش نفت آبادان
مدیر امور مالی
مدیر امور مهندسی طرحها
مدیر منابع انسانی
سرپرست مدیریت عملیات غیر صنعتی
رئیس روابط عمومی
رئیس حراست
رئیس امور حقوقی و پیمانها
رئیس ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و پدافند غیر عامل
سرپرست حسابرسی داخلی
رئیس پژوهش و فناوری
سرپرست برنامه ریزی و سامانه های مدیریتی
مدیر اداره کالا شرکت پالایش نفت آبادان