واحد‌های تولید برق و بخار

Block title
Block content
  • نیروگاه‌های تولید برق شماره یک، شماره 2 و شماره 3 با توان 250 مگاوات برق 
  • تلمبه‌خانه‌های آب خام به تعداد 3 تلمبه‌خانه با ظرفیت اسمی 30/000 مترمکعب در ساعت 
  • واحدهای زلال‌سازی آب با ظرفیت 10/000 مترمکعب در ساعت 
  • واحدهای تصفیه آب شیرین با ظرفیت 1500 مترمکعب در ساعت 
  • واحدهای آب‌شیرین‌کن تبخیری با ظرفیت 500 مترمکعب در ساعت
  • واحدهای آب‌شیرین‌کن با روش SO با ظرفیت 1100 مترمکعب در ساعت
  • واحد‌های تولید بخار آب HP و MP با ظرفیت 1500 تن در ساعت
  • واحد‌های تصفیه پساب صنعتی با ظرفیت 720 مترمکعب در ساعت
  • واحد‌های تولید هوای فشرده با ظرفیت 40/000 مترمکعب در ساعت