Block title
Block content
شهید

محمد رایگان

تاریخ ولادت: 7 تیرماه 1334
وضعیت سازمانی: رسمی
تاریخ شهادت: 28 مرداد ماه 1357
پیرامون شهید

وی در فاجعه آتش سوزی سینما رکس به فیض شهادت نائل گردید