Block title
Block content
شهید

حسن آلبوعلی

تاریخ ولادت: ۳ شهریور ماه ۱۳۳۲
وضعیت سازمانی: رسمی - حراست شرکت
تاریخ شهادت: ۲۴ تیر ۱۳۶۱
پیرامون شهید

این شهید در عین حال که شجاع و با گذشت و متواضع بود ، امانت داری و صداقت و استقامت و مهرورزی ایشان نسبت به دیگران همواره در جمع بستگان و دوستان محبوب و دوست داشتنی بود و با آغاز جنگ تحمیلی در کنار رزمندگان آبادان در شهر خود ماند و تا لحظه شهادت شجاعانه و با عزم و جدیت به تکلیف خود عمل نمود . فرازی از وصیت نامه این شهید : در خطاب به حضرت امام خمینی می گفت : ای امام لحظه ای از حق جدا نشده است و چون کوه استوار در برابر طوفان حوادث آرام و مطمئن به سوی حقیقت در حرکتی و من افتخار می کنم که در این مسیر عزت و شرف شربت شهادت می نوشم .