Block title
Block content
شهید

جمشید پرچی زاده

تاریخ ولادت: 1333 - آبادان
وضعیت سازمانی: رسمی - کارمند تعمیرات
تاریخ شهادت: 2/کهرماه 1359
پیرامون شهید

شهید پرچمی زاده ، انسانی با اخلاق و اهل کرامت بود که در سال 1333 در آبادان بدنیا آمد . او یگی از هنر جویان آموزشگاه فنی و حرفه ای و نیز از فوتبالیست های بنام شهر آبادان و یکی از فعالان نهضت اسلامی انقلاب بود .که در گسترش تظاهرات بسیا ر کوشا و فعالیت میکرد . ودر پاسداری از انقلاب و ارزشهای انقلاب لحظه ای دریغ نمی کرد . بعد ازجنگ تحمیلی و تهاجم و یورش صدامیان به کشورمان که با خمپاره دشمن مخازن و منابع سوخت به آتش کشیده شد .ایشان همپای همکارانش برای اطفاء آن شبانه روز تلاش کردند تا براثر جمله مجدد بر اثر اصابت ترکش خمپاره به ایشان به درجه شهادت نائل شد .