افتخارات و دستاوردها

Block title
Block content

اهم موفقیت های سیستمی و عملیات فرآیندی در شرکت پالایش نفت آبادان

 

اجرای پروژه 5S در پالایشگاه آبادان مستمر از سال 94-93-92-91

طرح توسعه واحد تصفيه خانه پساب صنعتي (منطقه یک پالایشگاه)  94-93

پروژه مدیریت پسماند  95-94-93

خرید تجهیزات مقابله با آلودگی های دریایی  94-93

تعویض برنرهای کوره های واحدهای عملیاتی  93 و 94

پروژه نصب آنالیزر بر روی کوره ها  93 ، 94

طرح اقتضایی مقابله با آلودگی دریایی  94-93

پروژه بهسازی و نوسازی پایپ تراک ها  94-93

کسب رتبه نخست واحد محیط زیست در بین شرکت های پالایش و پخش  94

کسب عنوان نخست واحد بهداشت HSE در بین شرکت های پالایش و پخش  94

کسب مقام دوم واحد ایمنی HSE در بین شرکت های پالایش و پخش  94

کسب رتبه دوم اداره HSE در بین شرکت های پالایش و پخش  94

دریافت گواهینامه تقدیر سطح دو مدیریت سبز از انجمن مدیریت سبز ایران  94

دریافت گواهینامه سطح بلوغ پروژه نشان بلوغ HSE از انجمن مدیریت سبز ایران  94

راه اندازی تصفیه خانه منطقه 3 پالایشگاه  94

دریافت گواهینامه ISO 14001 ورژن 2015 از شرکت DQS  آلمان در سال 95  94

اجرای برنامه C.C.I.C.P برنامه هوشمندسازی تزریق مواد شیمیایی برای اولین بار در سطح پالایشگاه ها   1/3/95

اجرای برنامه I.O.W برای اولین بار در سطح پالایشگاه ها  21/4/95

تولید بنزین یورو 4 و توزیع در سطح شهرستان های آبادان و خرمشهر از تیرماه 95