Block title
Block content
حماسه و افتخاری به نام بندر صادراتی ماهشهر
شنبه 14 فروردين 1400

بازدید و جلسه مهندس علیزاده مدیر بندر صادراتی ماهشهر با مهندس موسوی سرپرست روابط عمومی 

نوع: گزارش تصویری

دیدگاه‌ها

سوال
این سوال برای آزمایش این است که آیا شما یک کاربر واقعی هستید یا خیر و برای جلوگیری از پیام‌های اسپم خودکار.
14 + 2 =

این مساله ریاضی ساده را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. برای مثال : 3+1 باید عدد 4 را وارد نمایید.