Block title
Block content
توضیحات امیرحسین مزارعی و دکتر قربانی در مورد طرح اجرای واکسیناسیون در فرهنگسرای نفت
يكشنبه 17 مرداد 1400
نوع: ویدیو

دیدگاه‌ها

سوال
این سوال برای آزمایش این است که آیا شما یک کاربر واقعی هستید یا خیر و برای جلوگیری از پیام‌های اسپم خودکار.
2 + 5 =

این مساله ریاضی ساده را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. برای مثال : 3+1 باید عدد 4 را وارد نمایید.