Block title
Block content
برگزاری سمینار آموزشی (تربیت دبیران و ارزیابان تیم های تخصصی نظام پیشنهادات) 1و 2 آبانماه 1396 - باشگاه گلستان
پنجشنبه 4 آبان 1396
نوع: گزارش تصویری

دیدگاه‌ها

سوال
این سوال برای آزمایش این است که آیا شما یک کاربر واقعی هستید یا خیر و برای جلوگیری از پیام‌های اسپم خودکار.
7 + 5 =

این مساله ریاضی ساده را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. برای مثال : 3+1 باید عدد 4 را وارد نمایید.