کیومرث داراب پور

Block title
Block content
  • کیومرث داراب پور
  • سمت: رئیس امور پیمانها
  • تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی صنایع- مدیریت بهره وری/ دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی مالی

_سابقه کاری:

کارمند محوطه، اتاق کنترل و ارشد واحدهای عملیات پالایش 75.80.85 پالایشگاه آبادان از سال 1371 تا 1382

حسابرس شرکت پالایش نفت آبادان از سال 1382 تا 1384

حسابرس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از سال 1384 تا 1386

حسابرس شرکت پالایش نفت آبادان از سال 1386 تا 1387

رئیس دفتر مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان از سال 1387 تا 1389

حسابرس شرکت پالایش نفت آبادان از سال 1389 تا 1393

رئیس دفتر مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره از سال 1393 تا 1396

رئیس امور پیمانها از سال 1396 تا کنون و دبیر هیئت مدیره از سال 1397 تا 1398

_سایر مسئولیت ها

عضو کمیته فنی بازرگانی شرکت پالایش نفت آبادان از سال 1388 تا 1391