ناصر غلامحسین گودرزی

Block title
Block content
  • ناصر غلامحسین گودرزی
  • سمت: مدیر عملیات غیر صنعتی
  • تلفن تماس: 061-53183916- 06153264729
  • تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی شیمی

سابقه کاری

1- کارمند واحدهای عملیاتی

2-مهندس ارشد ایمنی

3- رئیس نوبتکاری پالایشگاه

4-مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت