محمود ولی زاده

Block title
Block content
  • محمود ولی زاده
  • سمت: رئیس مهندسی عمومی
  • تلفن تماس: 061-53182284
  • تحصیلات: کارشناس ارشد عمران/مدیریت ساخت

سابقه کاری

1-مهندسی سیویل

2-مهندسی ارشد سیویل

3- رئیس مهندسی سیویل

4-رئیس مهندسی عمومی