فردين راشدی

Block title
Block content
  • فردين راشدی
  • سمت: مدیر عملیات شرکت پالایش نفت آبادان
  • تلفن تماس: 061-53182828
  • تحصیلات: كارشناسي مهندسي مكانيك از دانشگاه تبريز- كارشناسي ارشد مهندسي نفت از دانشگاه صنعتي شريف

روسای زیر مجموعه :

 

 

 

رئیس خدمات فنی و مهندسی : جهانبخش جلالوندی

 

 

 

 

زیر مجموعه اداره کل خدمات فنی و مهندسی :

                   رییس مهندسی پالایش:  علیرضا صدرانیا

                       رییس مهندسی عمومی:  مهران اروجنی

                       رییس اداره مخابرات:  محمد مرادیان

                       رییس بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات:  سعید سهرابی

 

 

رئیس بهره برداری : جمشید خلیفه

 

 

 

 

رِئیس نگهداري و تعميرات : عبد الرحیم مجاهد نقی

زیر مجموعه اداره کل نگهداری و تعمیرات :

                   رییس برنامه ریزی،کنترل و روشهای نگهداری و تعمیرات:  حکیم قیم

                   رئیس نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق:  سید محمد طهری

رئیس ببندرصادراتی ماهشهر : حسین علیزاده

رئیس آزمایشگاه : محمدجواد مفتاح