علیرضا صدرا نیا

Block title
Block content
  • علیرضا صدرا نیا
  • سمت: رئیس مهندسی پالایش
  • تلفن تماس: 061-53182567
  • تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی شیمی

سابقه کاری

1- مسئول مهندسی آب و بخار

2- مدیر پروژه/ رئیس بهره برداری آب و برق و بخار

3-رئیس اداره مهندسی پالایش