عباس مطوری

Block title
Block content
  • عباس مطوری
  • سمت: رئیس امور حقوقی و پیمانها
  • تلفن تماس: 061-53182493

روسای زیر مجموعه :

رئیس امور پیمانها: کیومرث داراب پور

رئیس امور حقوقی: عزت الله حیدری