سید علی نوربخش

Block title
Block content

سمت ها :

رئیس امور فرهنگی و مطالعات اجتماعی روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان

کارشناس ارشد امور فرهنگی و روابط اجتماعی روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان

متصدی روابط با سازمانهای غیر شرکتی روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان