سید علی اکبر میرقادری

Block title
Block content
 • سید علی اکبر میرقادری
 • سمت: مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان
 • تلفن تماس: 061-53227191 - شماره فکس : 53228050-061
 • تحصیلات: کارشناسی مهندسی شیمی از دانشکده نفت آبادان - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه اصفهان

سوابق کاری

 • مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان
 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس
 • رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه پالایشگاهها
 • رئیس کمیته فنی و بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
 • عضو هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت نفت
 • رئیس امور برنامه ریزی اقتصادی و مالی برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران
 • مدیر تولید برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
 • عضو هیئت مدیره شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات ایران
 • مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند
 • مدیر عملیات و رئیس مجتمع شرکت پالایش نفت اصفهان
 • مجری طرح توسعه و بنزین سازی شرکت پالایش نفت اصفهان
 • مدیر بهره برداری شرکت پالایش نفت اصفهان