سعید هاشم پور

Block title
Block content
  • سعید هاشم پور
  • سمت: مدیر امور مهندسی طرحها
  • تلفن تماس: 061-53182739
  • تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی نفت،لیسانس ایمنی و بازرسی فنی

سابقه کاری :

1) مدیر مهندسی طرح های شرکت پالایش نفت آبادان از تیرماه 1398
2) برنامه ریز ارشد واحدهای فاز3 شرکت پالایش نفت آبادان از آبان ماه 1397 الی تیرماه 1398
3) مدیر QA/QC ملی مهندسی در پروژه فاز 2 شرکت پالایش نفت آبادان از فرودین 1397 الی آبان ماه 1397
4) رئیس اداره بازرسی فنی شرکت پالایش نفت آبادان از از آذرماه 1394 الی اسفند ماه 1396
5) شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت مرکز 1020 شرکت پالایش نفت آبادان در سازمان انرژی اتمی در سالهای 1395 و 1396
6) هماهنگ کننده بازرسی فنی درتعمیرات اساسی واحدهای تقطیردراتمسفروخلاء شرکت پالایش نفت آبادان
7) کارشناس ارشد بازرسی فنی و مکانیک در مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش از 1388 الی 1394
8) مسئول بازرسی دستگاههای پالایش اداره بازرسی فنی شرکت پالایش نفت آبادان از سال از 1384 الی 1388
9) بازرس ارشد واحدهای تبدیل کاتالیستی وکت کراکر اداره بازرسی فنی شرکت پالایش نفت آبادان از سال از 1381 الی 1384
10) بازرس فنی واحدهای تقطیردر اتمسفروخلاء اداره بازرسی فنی شرکت پالایش نفت آبادان از سال از 1379 الی 1382