جهانبخش جلالوندی

Block title
Block content

سابقه کاری

1-کارشناس و کارشناس ارشد مهندسی پالایش از سال 1368 الی 1374

2-کارشناس ارشد مهندسی طرح ها- سرپرست مهندسی طرح ها از سال 1375 الی 1392

3-رئیس خدمات فنی مهندسی از سال 1393 تا کنون