جمشید خلیفه

Block title
Block content

رزومه کاری :

واحدهای عملیاتی پالایش منطقه دو به مدت دو سال

بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات به مدت 12 سال

رئیس بندر صادراتی ماهشهر به مدت 7 سال 

رئیس بهره برداری پالایشگاه آبادان از شهریور سال 1393 تا کنون