Block title
Block content
بازدید کاروان راهیان نور از شرکت پالایش نفت آبادان
شنبه 18 آبان 1398

2240 نفر از کاروان های راهیان نور در آبان ماه امسال از تاسیسات و واحدهای عملیاتی پالایشگاه آبادان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی: در این بازدید، مهمانان  توسط کارشناسان روابط عمومی در جریان روند تولید فرآورده های نفتی این مجموعه عظیم صنعتی قرار گرفتند.

حضور کاروان های راهیان نوردر پالایشگاه آبادان و بازدید آن ها از تأسیسات تولیدکننده فرآورده‌های نفتی، هر ساله رو به افزایش است و این امر با استقبال گسترده عمومی روبرو گشته است.

دانلود تصویر خبر

دیدگاه‌ها

سوال
این سوال برای آزمایش این است که آیا شما یک کاربر واقعی هستید یا خیر و برای جلوگیری از پیام‌های اسپم خودکار.
2 + 2 =

این مساله ریاضی ساده را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. برای مثال : 3+1 باید عدد 4 را وارد نمایید.