Block title
Block content
شهید

فریدون آهنج

تاریخ ولادت: 1337/12/04 آبادان
وضعیت سازمانی: رسمی - لوله کش پالایشگاه
تاریخ شهادت: 1362/09/09
پیرامون شهید

شهید آهنج فریضه نماز را در وقت و با خشوع و خضوع را بسیار اهمیت می داد . در شکرگذاری از خداوند پیشانی بر خاک می سائید گوئی با خاک الفت دارد و بگونه ای راز و نیاز می کرد و با خدا مناجات می کرد که معبودش را در برابر دیدگانش می دید وی در میان دوستان و بستگانش به سخاوتمندی و اعتماد و دلسوزی نسبت به دیگران معروف بود و در نهایت احترام و فروتنی با پدر و مادرش سخن می گفت و مادرش را عاشقانه دوست می داشت . در آن هنگام که بعثیان به میهن اسلامی یورش آوردند به یاری مردم انقلابی آبادان شتافت و پس از مدتی تحمل اسارت خبر شهادت غریبانه و مظلومانه این شهید به خانواده اش رسید .