Block title
Block content
شهید

حمید امیری

وضعیت سازمانی: رسمی
پیرامون شهید

درسال 1334 چشم به جهان گشود و ی فردی دلسوز و متعهد به جامعه و کشور خود بود و همیشه در راه رضای خدا کوشش می کرد و با ایمان باسلام راستین در طول زندگی خود در با روحیه انقلابی با افراد فرصت طلب و منافق مبارزه میکرد و در این خصوص خدمات صادقانه و چشمگیری از خود بجای گذاشت . وی فردی با ویژگی های صداقت ، محبت ، صفا و صمیمیت بود که یادش در دل دوستان و کسانیکه او را می شناسند همیشه گرامی داشته میشود در جنگ تحمیلی طبق عقیده و اعتقادات قلبی و توصیه امام خمینی ره هرگز سشهر خود را ترک نکرد و به هر وسیله ای یه همشهریان و رزمندگان اسلام کمک می نمود و هر خطری را بجان و دل پذیرا بود وقتی رضای خدا را در آن می دید و برای حفظ انقلاب هر ماموریتی را با موفقیت بپایان می رسانید و سرانجام در روز جمعه 19/ 10/ 59 30/ 9 صبح بدرجه رفیع شهادت نائل آمد.