Block title
Block content
شهید

احمد بحرانی پور

وضعیت سازمانی: رسمی
پیرامون شهید

وی از کارکنان متعهد و زحمتکش ، مومن و متقی پالایشگاه و بودا و به فرزندانش تاکید میکرد که نماز بموقع و تلاوت قرآن کلید رستگاری و سعادت است وی هر روز قبل از خروج از خانه بعد از نماز صبح قرآن را تلاوت میکرد و معتقد بود که با نماز و قرآن درهای رحمت خدا بر بندگانش گشوده میشود . او کارگری انقلابی و عاشق وطن بود ، و به خانواده سفارش میکرد که دلسوز مردم و کشور باشید .