Block title
Block content
شهید

ابوالفتح آذرپیکان

تاریخ ولادت: ۲۹ مهر ماه ۱۳۳۰
وضعیت سازمانی: رسمی - تعمیرات پالایشگاه
تاریخ شهادت: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۶۵
پیرامون شهید

وی فردی بود که تعالیم عالی اسلام با سرشت پاکش عجین شده بود . همواره به یاد خدا بود و نیز دیگران را به یاد خدا فرا می خواند و رعایت حق الناس را از وظایف مهم دینی می دانست ایشان به امام خمینی خالصانه عشق می ورزید همچنین برای پیروزی رزمندگان بخشی از حقوق خود را اختصاص می داد و در انجام کارهایش برنامه ریزی و تفریحات سالم و صدقه دادن هیچ وقت فراموش نمی شد . فرازی از وصیت نامه شهید ابوالفتح آذر پیکان : خوشا به حال رزمندگان ، آنهایی که از چارچوب زندگانی مادی پا را فراتر گذاشتند و این حصار محکم که نفس انسان دور انسان کشیده را شکستند و از این حصار بیرون آمدند و خودشان را فراموش کرده تا رضای خداوند را ببینند و جان خویش را که عزیزترین نعمتی است که خدا به آنان داده را در راه اعتلای کلمه توحید در طبق اخلاص نهادند و از هرگونه ایثار دریغ نمی ورزند .