Block title
Block content
جشن تقدیر از موفقیت های سیستمی و عملیاتی سال 1394 در شرکت پالایش نفت آبادان 1395/07/07
چهارشنبه 7 مهر 1395
نوع: گزارش تصویری

دیدگاه‌ها