Block title
Block content
بازدید مدیر عامل محترم شرکت پالایش نفت آبادان از سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مورخ جمعه 1396/05/06
شنبه 14 مرداد 1396
نوع: گزارش تصویری

دیدگاه‌ها