سید علی اکبر میرقادری

Block title
Block content

شماره فکس : 53228050-061

 کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان 

کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه اصفهان اجرایی

سمت های ایشان :

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند

مدیرعملیات پالایشگاه اصفهان

رییس بهره برداری پالایشگاه اصفهان

مجری طرح توسعه پالایشگاه اصفهان