رضا مشتاقی اصل

Block title
Block content
  • رضا مشتاقی اصل
  • سمت: رئیس سامانه های مدیریتی
  • تلفن تماس: 061-53303003
  • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

خلاصه ای از سوابق کاری:

تاریخ استخدام در پالایشگاه آبادان : 1370

نماینده پالایشگاه در کمیته DCSپالایشگاه های کشور

رئیس تعمییرات ابزار دقیق در سرویسهای تعمییرات

سرپرست کمیته برکناری اموال

رئیس مهندسی عمومی

عضو اصلی کمیته فنی بازرگانی

سرپرست کمیته فنی بازرگانی

رئیس نگهداری و تعمییرات ابزار دقیق

رئیس تدارکات و خدمات کالا

مدیر کالا 

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران