فراخوان مزایده 95/102

Block title
Block content
موضوع مزایده : مربوط به: فروش نخاله های مخلوط با ضایعات فلزی واقع در محوطه انبارهای ایستگاه 8 و 10 و تعمیرات منازل بوارده جنوبی به صورت جاروبکش
شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد نخاله های مخلوط با ضایعات فلزی موضوع فوق الذکر به شرح جدول ذیل و شرایط مندرج در اسناد مربوطه را به صورت مزایده به فروش برساند : از علاقمندان دعوت می شود از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی به مدت 10 روز باستثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل رأس ساعت 9 صبح با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به منظور خرید اسناد مزایده و بازدید از محلهای نگهداری نخاله های مخلوط با ضایعات به نشانی: آبادان – حاشیه اروند رود- ساختمان امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان واقع در مجاورت دروازه اصلی پالایشگاه مراجعه فرمایند . هزینه های مربوط به انتشار آگهی به عهده فروشنده می باشد . ( شماره های تلفن تماس : 53302757-061 کارشناس مربوطه : آقای سموعان )
نوع فرآخوان: مزایده
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 17 خرداد 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 20 خرداد 1396
چاپ شده در روزنامه: عصر اقتصاد
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title