آگهی تجدید مزایده شماره 101/95

Block title
Block content
مربوط به : الف: فروش ضایعات فلزی شامل ورقهای سقف مخازن ،لوله های آهنی مستعمل ،کابلهای مستعمل برق و مخابرات و سایر ضایعات فلزی در بندر صادراتی ماهشهر ب: ضایعات براسی ج: فیلمهای رادیوگرافی مستعمل د : فروش آهن آلات قراضه، ورق های سقف، کف و دیواره مخزن و لوله های مستعمل واقع در انبار سلویچ دروازه 18 شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات فوق الذکر به شرح جدول ذیل و شرایط مندرج در اسناد مربوطه را به صورت مزایده اقدام نماید : از علاقمندان دعوت می شود از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی به مدت 10 روز باستثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل رأس ساعت 9 صبح با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به منظور خرید اسناد مزایده و بازدید از محلهای مربوطه به نشانی: آبادان – حاشیه اروند رود- ساختمان امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان واقع در مجاورت دروازه اصلی پالایشگاه مراجعه فرمایند .
ردیف شرح ضایعات مقدار به (کیلوگرم) ضمانتنامه شرکت در مزایده محل نگهداری 1 ورق های سقف مخازن 000ر400 000ر000ر308 فضای باز جنب انبار سوله بندرصادراتی ماهشهر 2 سایر ضایعات فلزی شامل (مقاطع فولادی ، کابینت فلزی، بشکه های فلزی، شیرآلات مستعمل و ورقهای قیچی ) 000ر200 000ر000ر94 فضای باز جنب انبار سوله بندرصادراتی ماهشهر 3 ضایعات براس شامل تیوپ های با قطر نیم اینچ و کمتر و رینگ ضایعاتی مربوطه و ورق دم قیچی 000ر400 000ر000ر760ر4 دروازه 14 پشت تهویه چهار راه کراکینگ بویلر مخزن 211 4 کابلهای مستعمل مخابرات باز شده و در هم تابیده با روکش و دارای حفاظ آرمورد 000ر30 000ر000ر132 فضای باز بندرصادراتی ماهشهر 5 کابلهای مستعمل برق و مخابرات باز شده و از قرقره و در هم تابیده با روکش و بخشی دارای حفاظ آرمورد و لایه سربی 000ر150 000ر000ر395ر1 سلویچ دروازه 18 پالایشگاه 6 فیلمهای رادیو گرافی مستعمل 000ر1 000ر000ر14 پالایشگاه آبادان 7 کاروانهای اداری مستعمل فلزی ( کانکس ) 12 دستگاه 000ر680ر4 ضلع جنوب شرقی بک اریا 8 انواع ضایعات فلزی شامل آهن آلات قراضه سبک و سنگین شامل ورقه بدنه آهنی کوره های بخار – تیوب آهنی کوره تولید بخار، مقاطع فولادی ضایعاتی شامل نبشی، تیر آهن، میلگرد، پایه های روشنایی برق، ظروف آهنی، قرقره آهنی کابل، بشکه فلزی و لوله های آهنی مستعمل کمتر از 3 متر طول در سایزهای مختلف و ضایعات فلزی عملیات غیر صنعتی ( درب و پنجره و کمد فلزی آشپزخانه و صندلی ... ) 000ر800ر1 000ر000ر224ر1 انبار سلویچ دروازه 18 پالایشگاه آبادان 9 ورق های آهنی مستعمل سقف، کف و دیواره مخازن قدیمی جمع آوری شده 000ر000ر2 000ر000ر540ر1 انبار سلویچ دروازه 18 پالایشگاه آبادان 10 لوله های آهنی مستعمل دارای زنگ زدگی و پوسیدگی بالای سه متر در سایز و اندازه های مختلف با کیفیت نسبتا خوب از نظر ضخامت 000ر200 000ر000ر170 انبار سلویچ دروازه 18 پالایشگاه آبادان 11 ورقه های فلزی استنلس استیل مخصوص سینی برج های تقطیر مواد نفتی از نوع بگیر سری 400 000ر50 000ر500ر52 انبار سلویچ دروازه 18 پالایشگاه آبادان 12 کانکس اداری مستعمل از رده خارج آسیب دیده 17 دستگاه 000ر160ر8 انبار سلویچ دروازه 18 پالایشگاه آبادان الف : آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم ب : آخرین مهلت پیشنهاد نرخ 10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده ج : تاریخ گشایش پیشنهاد مالی : رأس ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 8/11/1396
نوع فرآخوان: مزایده
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: شنبه 25 آذر 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 28 آذر 1396
چاپ شده در روزنامه: ابتکار و توسعه جنوب
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title