پیغام خطا

Notice: Undefined index: placeholder در mailchimp_signup_subscribe_form() (خط 333 از /home/admin/domains/abadan-ref.ir/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_signup/mailchimp_signup.module).
Block title
Block content
گزارش صرفه جویی در اداره ایمنی و کنترل ترافیک پالایشگاه آبادان
چهارشنبه 10 خرداد 1396

صرفه جویی 000ر000ر731ر1 ريالی، بخشی از دستاورد اداره ایمنی و کنترل ترافیک پالایشگاه آبادان در کاهش هزینه ها در راستای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حرکت سازمان ها و شرکت ها بر اساس اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش روابط عمومی، در همین زمینه اجرای برنامه های تاثیرگذار در اداره ایمنی و کنترل ترافیک شرکت پالایش نفت آبادان به کاهش هزینه ها انجامیده که پاره ای از آنها بدین شرح است:

تهیه تابلوهای جدید از تابلوهای ناقص و شکسته

با تمیزکاری، آماده سازی و برش در اندازه های مختلف تابلوهای شکسته (قدیمی) و همچنین نصب برچسب، 90 تابلو تهیه شد.

در جریان تهیه و نصب این تابلو ها با احتساب هزینه تمیزکاری، آماده سازی و برش 80 تابلو در اندازه cm 30×15، هر یک به ارزش 000ر250 ريال و 10 تابلوcm 70×100 ، هر یک با ارزش 000ر500 ريال، 000ر000ر25 ريال صرفه جویی صورت گرفت.  

صرفه جویی در خرید MSDS

خرید تابلوی MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی از جنس PVC هر یک به ارزش 000ر200ر1 ريال بوده که در یک سال به ازای 1000 تابلو 000ر000ر200ر1 ريال هزینه را در پی داشته است.

با تهیه برگ A3 و طلق پرس برگه MSDS ، هر برگ به ارزش 000ر20 ريال با مجموع 000ر000ر20 ريال تمامی نیاز واحدهای پالایشگاه تامین شد.

همچنین این اقدام با توجه به دوام تابلوهایPVC  و عمر مفید برگه های ساخته شده 000ر000ر160ر1 ريال صرفه جویی اقتصادی را به همراه داشت.

آموزش ایمنی کارکنان

پاره ای از آموزش های عمومی و تخصصی ایمنی کارکنان پالایشگاه آبادان با بهره مندی از استادان خارج از سازمان و هماهنگی مدیریت منابع انسانی اجرا می شود.

کارشناسان اداره ایمنی در سال 1395 با عهده داری این آموزش ها به کارکنان رسمی و پیمانکار به میزان 9631 نفر ساعت (156 روز) انجام دادند.

هزینه آموزشی اساتید خارج از پالایشگاه روزانه به طور میانگین 000ر500ر3 ريال بوده که با این اقدام 000ر000ر546 ريال صرفه جویی به دست آمد.

دانلود تصویر خبر

دیدگاه‌ها