Block title
Block content
جوابیه شرکت پالایش نفت آبادان؛
پساب پالایشگاه آبادان خطرناک نیست
يكشنبه 16 مهر 1396

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان، در خصوص مطلب چاپ شده در خبرگزاری مهر به تاریخ شنبه 15 مهرماه با عنوان «پساب پالایشگاه آبادان به اروند می ریزد» بدین وسیله به استحضار می رساند:

در پی اعلام نتایج آزمایشگاه معتمد محیط زیست در آبادان، خروجی پساب پالایشگاه آبادان هرچند از حد استاندارد بالاتر می باشد، خطرناک نبوده و این موضوع برای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان تشریح شده و روند بهبود پساب به صورت عینی و عملی از طریق اقدامات اصلاحی در جریان است.

از جمله اقدامات بهبودسازی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

شرکت پالایش نفت آبادان پیش از این دارای 4 خروجی پساب به رودخانه اروند بودکه این تعداد پس از راه اندازی پروژه عظیم تغییر سیستم آب خنک کننده یکبار گذر به آب مدار بسته به یک خروجی(واقع در اسکله شماره 9 پالایشگاه) کاهش یافته و دیگر خروجی ها تنها برای دفع آب های سطحی و همچنین در زمان ایجاد شرایط اضطراری از قبیل سیل و... مورد استفاده قرار می گیرند.

در ضمن با راه اندازی این پروژه 85 درصد کاهش در برداشت آب رودخانه و تخلیه پساب به رودخانه حاصل شده است.

همچنین تمامی خروجی های پساب این شرکت به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه مورد پایش قرار گرفته و در هر دوره 108 پارامتر در پساب های خروجی اندازه گیری و با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه، تجزیه و تحلیل و مورد ارزیابی انطباق شده که بر اساس پایش های صورت گرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در طی چند سال گذشته تاکنون تنها 4 پارامتر از 108 پارامتر مورد پایش تا حدودی خارج از حد استانداردهای زیست محیطی بوده، لذا هیچگونه آلودگی ناشی از مواد خطرناک از پساب پالایشگاه آبادان با توجه به کنترل های دقیق و شبانه روزی که بر روی کانال ROP صورت می گیرد به رودخانه اروند تخلیه نگردیده است.

از این روی و از منظر حقوقی و قانونی کاربرد عبارت «پساب بسیار خطرناک» بدون ارائه مصادیق، مدارک و مستنداتی مناسب و بدون مصادیق عینی از جمله ارائه نتایج عینی مانند شواهد بیماری زایی و آسیب به گونه های موجودات آبی ناشی از پساب بسیار خطرناک و همچنین بدون توجه به اقدامات و پیشرفت های عمده در زمینه ارتقای سیستم های تولیدی و نظارتی با صرف سرمایه گذاری بالا برای پالایشگاهی که یکصد سال سابقه تولیداتی داشته، نامناسب و نشر آن در فضای خبری عمومی مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و قابل پیگرد است.

دانلود تصویر خبر

دیدگاه‌ها