Block title
Block content
راه اندازی سامانه آموزش مجازی در پالایشگاه آبادان
سامانه آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی) بر بستر شبکه داخلی پالایشگاه آبادان راه اندازی شد.
يكشنبه 15 اسفند 1395

به گزارش روابط عمومی، با برگزاری اولین دوره آموزشی در دوم و سوم اسفندماه برای 38 نفر از کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان، این سامانه به بهره برداری رسید.

این امر با همکاری و هماهنگی واحد فن آوری اطلاعات از اداره برنامه ریزی و سامانه های مدیریتی همچنین اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی و با تکیه بر توانمندی داخلی کارکنان شرکت تحقق یافت.

بخش آموزش مجازی این سامانه از طریق پورتال فناوری اطلاعات به نشانی it.abadan-ref.ir   در دسترس همکاران قرار دارد.

ورود به فضاهای نوین آموزشی و بهره گیری از زیرساخت های فناوری اطلاعات در نظام آموزشی کارکنان، هدف راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی) عنوان شده است.

دانلود تصویر خبر

دیدگاه‌ها