Block title
Block content
ثبت رکورد 18 روزه تعمیرات واحد CR1 برای پالایشگاه آبادان
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396

به گزارش روابط عمومی، رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت آبادان با بیان این مطلب افزود: تعمیرات اضطراري و عملیات احیای کاتالیست واحد CR1 پالایشگاه آبادان که با کار شبانه روزی از ساعت صفر روز پنج شنبه 17 فروردین ماه سال جاري آغاز گردیده بود، پس از 18روز، با رعایت کامل نکات ایمنی و بدون هیچ حادثه اي، در ساعت 9 صبح دوشنبه 4 اردیبهشت ماه (69 ساعت زودتر از برنامه پیش بینی شده) به پایان رسید و این واحد در مدار عملیاتی قرار گرفت.
فردین راشدی ادامه داد: در برنامه زمانبندیOIL TO OIL ، مدت زمان این تعمیرات، 21 روز تقویمی و کاری پیش بینی شده بود که رعایت موارد زیر به ثبت حد نصابی چشمگیر در این گونه تعمیرات اضطراری انجامید: 
-برنامه ریزي، هماهنگی و همکاري نزدیک کلیه گروه هاي اجرایی در طی انجام کار
-حداکثر استفاده از زمان کاري و زمان هاي بین تعویض شیفت
-تلاش وکوشش بی وقفه کارکنان دست اندرکار تعمیرات، بهره برداري، مهندسی و دیگر ادارات پشتیبانی
-ساخت، بازسازي و تعمیر سریع قطعات ارسالی به کارگاه مرکزي و مونتاژ بخشی از تجهیزات در واحد
-حمایت و پشتیبانی مدیریت
راشدی رعایت تمامی شاخص های یک تعمیرات اساسی در تعمیرات اضطراري و عملیات احیای کاتالیست واحد CR1 را به عنوان مشخصه دیگر برتری این عملیات بر نمونه های مشابه برشمرد.
وی با یادآوری مسئله اشتغال در شعاری که از سوی مقام معظم رهبری در سال جدید ابلاغ شده است، تاکید کرد: در همین راستا در انجام تعمیرات واحد CR1، برای یکصدوپنجاه جوان جویای کار شهرستان آبادان کارآفرینی شد که تلاش بر این است این روند در موارد آتی با افزایش قابل توجه ای همراه گردد.

دانلود تصویر خبر

دیدگاه‌ها