Block title
Block content
بهسازی شبکه برق بندر صادراتی پالایشگاه آبادان در ماهشهر
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396

به گزارش روابط عمومی، عملیات نصب و راه اندازي ترانسهاي 11 کیلوولت شماره 1 و 2 جدید جنب پست برق کیلوولت 33 و تعمیرات خط هوایی شماره 3 از مسی به آلومینیومی بندر صادراتی شرکت پالایش نفت آبادان در ماهشهر با موفقیت اجرا گردید.
در اجرای این طرح افزون بر بیست و شش میلیارد ریال سوددهی و اهداف زیر پیاده سازی شد:
پایداري برق و جلوگیري از تأخیر و اختلال در انتقال فرآورده هاي نفتی و مصرف برق
بهره گیري از پست برق 132 کیلو ولتی جدید بندر صادراتی ماهشهر جهت تامین برق 11 کیلو ولت مورد نیاز ناحیه ساحلی و بکریا
رفع عدم اطمینان از شبکه برق رسانی پست برق40 مایل به بکریا و ناحیه ساحلی و کاهش هزینه هاي تعمیراتی ناشی از سرقت هاي کابل هاي مسی و نیز فرسودگی شبکه برق رسانی چهل مایلی 
افزایش ضریب اطمینان شبکه برق رسانی به مخازن و تلمبه خانه هاي واقع در بکریا در جهت افزایش نقل و انتقالات مواد نفتی و نیز کاهش اختلال در این مورد
کاهش تلفات نشتی عایقی و حرارتی و همچنین افزایش ظرفیت توان انتقالی 
استفاده از حداکثر ظرفیت انتقال نفت خام در ایستگاه 40 مایل با حذف تامین برق بکریا از این مکان
حذف هماهنگی هاي زمانبر با ارگان هاي توزیع برق ماهشهر و پلیس راه استان خوزستان ناشی از تلاقی خط هوایی 40 مایل به بکریا با خطوط توزیع برق ماهشهر و جاده هاي اصلی و همچنین رفع موانع ناشی از عدم همکاري موضعی این ارگان ها.
بندر مهم صادراتی فرآورده‌های نفتی شرکت پالایش نفت آبادان در ماهشهر با در اختیار داشتن 8 اسکله و 72 مخزنگاه مواد نفتی و دستگاه‌های بارگیری و مخلوط کننده‌های نفتی و وسایل بارگیری دریایی، وسایل کنترل و آزمایشگاه، از سال 1348 تاکنون نقش حیاتی در انتقال و صادرات این محصول استراتژیک داشته است.

دانلود تصویر خبر

دیدگاه‌ها